e-nform to innowacyjna oraz bezpieczna platforma zgłoszeniowa, służąca do:

 • anonimowego i bezpiecznego dialogu z sygnalistami (ang. whistleblowers),
 • efektywnej komunikacji między pracownikami i kadrą zarządzającą Twojej organizacji,
 • zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO).

e-nform to efektywne, łatwe w użyciu i elastyczne rozwiązanie informatyczne, które z łatwością może być dostosowane do potrzeb i uwarunkowań panujących w Twojej organizacji.

Aktualności

Kluczowe cechy platformyBezpieczeństwo zgłaszających

System zapewnia pełną anonimowość osobom, które chcą poinformować kierownictwo o istotnych kwestiach dotyczących organizacji. Wystarczy podać numer zgłoszenia i jego PIN!Bezpieczeństwo
informacji

Szyfrowane jest nie tylko połączenie zgłaszającego z aplikacją ale również serwer aplikacji. Ponadto baza danych ze zgłoszeniami jest własnością klienta.Uniwersalność
 

e-nform to aplikacja dla każdej organizacji bez względu na branżę, obszar, czy zakres działania.Rozwojowość

Aplikacja nastawiona jest na ciągły rozwój, uwzględniający nie tylko zapotrzebowanie klientów, ale także zmieniające się otoczenie prawne!Personalizacja

Niektóre funkcje aplikacji można konfigurować zgodnie z potrzebami klienta.Elastyczność

Modele wdrożeniowe uwzględniające potrzeby i możliwości klientów.

Nasza ofertaBezterminowa licencja

 • Oferujemy udzielenie odpłatnej bezterminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji (licencja wieczysta).
 • Instalacja aplikacji odbywa się na serwerach wskazanych przez Klienta lub serwerach E-nform Sp. z o.o. Ponadto Klient może sam zarządzać informacjami pozyskiwanymi dzięki aplikacji e-nform lub powierzyć niniejszą czynność profesjonalnemu podmiotowi!Abonament

 • Oferujemy udzielenie odpłatnej, terminowej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji (abonament).
 • Instalacja aplikacji odbywa się na serwerach wskazanych przez Klienta lub serwerach E-nform Sp. z o.o. Ponadto Klient może sam zarządzać informacjami pozyskiwanymi dzięki aplikacji e-nform lub powierzyć niniejszą czynność profesjonalnemu podmiotowi!Wsparcie techniczne

 • Oferujemy asystę techniczą obejmującą instalację, konfigurację, utrzymanie i rozwój platformy.
 • W razie potrzeby i możliwości technicznych odpłatnie dostosujemy naszą platformę do indywidualnych potrzeb klienta.Obsługa zgłoszeń

 • Oferujemy profesjonalną obsługę zgłoszeń przez doświadczonych analityków, kontrolerów i prawników.
 • Gwarantujemy anonimowość i ochronę informacji prawnie chronionych (m.in. tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe).Tworzenie procedur

 • Oferujemy opracowywanie i wdrażane systemowych procedur sygnalizowania nieprawidłowości i innych informacji istotnych dla organizacji


Wdrażanie oprogramowania

 • E-nform Sp. z o.o. oferuje również inne usługi z zakresu tworzenia i wdrażania oprogramowania!

Partnerzy E-nform