Platforma dla sygnalistów
e-nform

Bezpieczny, anonimowy i zaawansowany funkcjonalnie polski system dla sygnalistów wdrażany w organizacjach od 2017 roku.

Chroń tych, którzy chronią Ciebie!​

Odtwórz wideo

Czym i dla kogo jest platforma dla sygnalistów
e-nform?

Platforma e-nform to sprawdzona i użytkowana przez wiele organizacji sektora prywatnego i publicznego, zaawansowana aplikacja służąca do bezpiecznej, anonimowej i efektywnej komunikacji z pracownikami, kontrahentami, klientami i innymi interesariuszami organizacji.

Platforma dla sygnalistów e-nform umożliwia przyjmowanie i efektywne zarządzanie informacjami istotnymi dla organizacji, w tym o nieprawidłowościach, incydentach, problemach, a także o pomysłach i usprawnieniach.

Platforma dla sygnalistów e-nform jest dla każdej organizacji, której celem jest:

  • spełnienie wymogów dyrektywy UE i prawa krajowego w zakresie ochrony sygnalistów (podmioty zatrudniające co najmniej 50 pracowników oraz podmioty sektora finansowego objęte m.in. wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);​

  • skuteczne wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom oraz zagrożeniom poprzez zintegrowane zarządzanie informacjami od wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy organizacji;

  • skuteczne doskonalenie oraz rozwój prowadzonej działalności poprzez zintegrowane zarządzanie informacjami o pomysłach, usprawnienia, a także problemach;

  • minimalizowanie ryzyka wypływu poza organizację wrażliwych informacji o jej problemach poprzez zapewnienie m.in. skutecznego kanału do jawnej lub anonimowej komunikacji.

screen with e-nform system

Kluczowe cechy platformy dla sygnalistów

Bezpieczeństwo zgłaszających

Platforma dla sygnalistów e-nform zapewnia poufność lub anonimowość osobom zgłaszającym. System m.in. nie gromadzi numerów IP urządzeń oraz czyści metadane z załączanych plików.

Bezpieczeństwo
informacji

Platforma dla sygnalistów e-nform dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Szyfrowane jest nie tylko połączenie zgłaszającego z aplikacją, ale również serwer aplikacji. Ponadto system każdego roku przechodzi zewnętrzne testy bezpieczeństwa.

Uniwersalność​

Platforma dla sygnalistów e-nform to aplikacja dla każdej organizacji bez względu na branżę, obszar czy zakres działania. Ponadto system umożliwia zarządzanie różnorodnymi informacjami istotnymi dla organizacji.

Rozwojowość

Platforma dla sygnalistów e-nform nastawiona jest na ciągły rozwój, uwzględniający zarówno wyniki własnych analiz jak i sugestie Klientów. Ponadto aplikacja uwzględnia zmieniające się otoczenie prawne i technologiczne!

Elastyczność

W zależności od wybranego wariantu platformy, niektóre ustawienia aplikacji można konfigurować zgodnie z potrzebami klienta (np. logo, powitania, dokumenty, elementy formularzy zgłoszeniowych). Ponadto, modele wdrożeniowe uwzględniają potrzeby i możliwości klientów.

Zgodność

Platforma dla sygnalistów e-nform jest zgodna nie tylko z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ale także m.in. z wymogami RODO.

Intuicyjność

Platforma dla sygnalistów e-nform jest tak skonstruowana, aby jej obsługa była komfortowa zarówno dla osób zgłaszających jak i operatorów systemu i nie wymagała korzystania z instrukcji, które i tak są dostępne dla wszystkich użytkowników platformy.

Efektywność

zaprojektowane m.in. przez analityków systemowych i śledczych, rozbudowane funkcjonalności aplikacji, w tym liczne notyfikacje systemowe, wspierają koordynatorów/ operatorów systemu w efektywnym przetwarzaniu zgromadzanych w nim informacji.

gwiazdy unijne

Proces implementacji
dyrektywy UE dotyczącej
ochrony sygnalistów.

1
Wejście w życie / data publikacji dyrektywy (16.12.2019)
2
Jesteśmy
tutaj
Projekty polskiej ustawy implementującej wymogi dyrektywy UE
3
Uchwalenie polskiej ustawy implementującej wymogi dyrektywy UE
4
Wejście w życie polskiej ustawy implementującej wymogi dyrektywy UE, obejmującej zarówno podmioty publiczne, a także prywatne,
na rzecz których świadczy pracę co najmniej 250 osób.
5
Wejście w życie polskiej ustawy implementującej wymogi dyrektywy UE, obejmującej podmioty prywatne, na rzecz których świadczy pracę
co najmniej 50 osób.

Wybierz plan dla siebie​

Szczegółowe opisy poszczególnych wariantów platformy dla sygnalistów e-nform znajdziesz w zakładce „System dla sygnalistów”

wariant
Silver
Ustandaryzowany i częściowo personalizowany wariant platformy e-nform, instalowany wyłącznie na serwerach zarządzanych przez E-nform (MS Azure) i dostępny w ramach licencji terminowej/abonamentu (SaaS) z płatnością miesięczną, kwartalną lub roczną.
Ten wariant jest stworzony z myślą o mniejszych organizacjach, w których zgłoszeniami zarządza maksymalnie 3 operatorów o takich samych uprawnieniach dostępu.
najczęściej wybierany
wariant
Gold
Ustandaryzowany i szerzej personalizowany wariant platformy e-nform, instalowany wyłącznie na serwerach zarządzanych przez E-nform (MS Azure) i dostępny w ramach licencji terminowej/abonamentu (SaaS) z płatnością miesięczną, kwartalną lub roczną.
Ten wariant jest stworzony z myślą o większych organizacjach, w których zgłoszeniami zarządza większa liczba operatorów o różnorodnych uprawnieniach dostępu.
wariant
Platinum
Dedykowany wariant platformy e-nform (wariant premium), instalowany na serwerach zarządzanych przez E-nform (MS Azure) lub serwerach Klienta i dostępny w ramach licencji terminowej (abonamentu) lub licencji bezterminowej (wieczystej), z płatnością miesięczną, kwartalną lub roczną.
Ten wariant jest stworzony z myślą o dużych i wymagających organizacjach, w których zgłoszeniami zarządza większa liczba operatorów o różnorodnych uprawnieniach dostępu.

Nie ma organizacji, która jest wolna od ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.​

Wyniki licznych badań międzynarodowych podmiotów doradczych i audytowych (m.in. PwC, KPMG, ACFE), pokazują, że zagrożenie nadużyciami w firmach jest nieodłącznym elementem ich funkcjonowania. Nie ma organizacji, która jest wolna od ryzyka naruszenia prawa lub wewnętrznych standardów. Tak samo jak nie ma organizacji, która w pełni takie ryzyko wyeliminuje.
Przedsiębiorca nie powinien się zastanawiać:

„Czy nieprawidłowości wystąpią w mojej organizacji?”,

tylko powinien zadać sobie pytania:

„Kiedy i gdzie nieprawidłowości mogą wystąpić, co mogę zrobić, by im zapobiec, a jeżeli wystąpią – to jak nimi zarządzać?”

Organizacja, która chce skutecznie realizować swoje strategiczne cele, musi zadbać o swoje bezpieczeństwo. W jaki sposób? Poprzez podejmowanie racjonalnych działań, które minimalizują ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub ograniczają ich ewentualne skutki. Skuteczne ujawnianie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie nadużyć wymaga jednak dostępu do informacji w tym obszarze. Takich informacji dostarczają rzetelnie wdrożone, profesjonalne systemy whistleblowingowe, takie jak platforma dla sygnalistów e-nform.
Wiedza to nasz skarb. Niewiedza to nasze ryzyko!

Dołącz do dynamicznie powiększającej się społeczności klientów E-nform

Nasi Klienci doceniają e-nform
i nasze usługi​

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top