Poznaj aplikację
dla sygnalistów e-nform

Nasza aplikacja dla sygnalistów - e-nform, powstał jako wynik wieloletnich prac rozwojowych oraz doświadczeń zdobytych podczas współpracy z wieloma wymagającymi klientami. Dla nas każdy klient to partner, który w ramach asysty rozwojowej ma realny wpływ na funkcjonalności i rozwój aplikacji.
e-nform to aplikacja zaprojektowana do bezpiecznej, anonimowej i efektywnej komunikacji z pracownikami, kontrahentami oraz klientami. Dzięki e-nform możliwe jest skuteczne przyjmowanie i zarządzanie informacjami kluczowymi dla organizacji, obejmującymi aspekty takie jak nieprawidłowości, incydenty, problemy, a także sugestie dotyczące pomysłów czy usprawnień.

system sygnalista

Kluczowe cechy aplikacji dla sygnalistów

e-nform to zaawansowana aplikacja służąca do bezpiecznej, anonimowej i efektywnej komunikacji z pracownikami, kontrahentami, klientami. e-nform umożliwia przyjmowanie i efektywne zarządzanie informacjami istotnymi dla organizacji, w tym o nieprawidłowościach, incydentach, problemach, a także o pomysłach czy usprawnieniach.

Bezpieczeństwo zgłaszających

e-nform gwarantuje poufność i anonimowość osobom zgłaszającym. Nasza aplikacja dla sygnalistów nie gromadzi numerów IP urządzeń i skrupulatnie czyści metadane z załączanych plików.

Bezpieczeństwo
informacji

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Szyfrowane jest nie tylko połączenie zgłaszającego z aplikacją, ale również serwer aplikacji. Nasza aplikacja dla sygnalistów przechodzi również coroczne zewnętrzne testy bezpieczeństwa.

Uniwersalność​

e-nform to aplikacja dostosowana do potrzeb każdej organizacji, niezależnie od branży, obszaru czy zakresu działania. Nasza aplikacja dla sygnalistów umożliwia zarządzanie różnorodnymi informacjami istotnymi dla organizacji.

Rozwojowość

Nasza aplikacja e-nform jest ciągle rozwijana, uwzględniając zarówno nasze analizy, jak i sugestie naszych klientów. Dodatkowo, nasza aplikacja na bieżąco dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia prawno-technologicznego.

Elastyczność

W zależności od wybranego wariantu aplikacji, pewne ustawienia aplikacji można dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta, takie jak logo, powitania, dokumenty czy elementy formularzy zgłoszeniowych.

Zgodność

Aplikacja e-nform spełnia nie tylko wymagania Dyrektywy UE dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ale także jest zgodna z przepisami RODO.

Intuicyjność

Aplikacja e-nform została zaprojektowana tak, aby jej obsługa była wygodna zarówno dla zgłaszających, jak i operatorów aplikacji dla sygnalistów. Nie wymaga korzystania z instrukcji, ale i tak dostępne są one dla wszystkich użytkowników.

Efektywność

e-nform został zaprojektowany m.in. przez doświadczonych analityków systemowych i śledczych. Posiada rozbudowane funkcjonalności, w tym liczne notyfikacje systemowe, wspomagające koordynatorów w efektywnym przetwarzaniu zgromadzonych informacji.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami aplikacji e-nform

Aplikacja dla sygnalistów e-nform, jest systematycznie weryfikowany przez profesjonalne podmioty zewnętrzne, audyty obejmują m.in.:

Wariantowość usługi
i kompleksowe wsparcie techniczne:

Oferujemy:

Licencję bezterminową

Udzielenie odpłatnej, bezterminowej licencji niewyłącznej (licencja wieczysta) na korzystanie z aplikacji dla sygnalistów e-nform (wariant PLATINUM).

Licencję terminową (abonament)

Udzielenie odpłatnej, terminowej licencji niewyłącznej (abonament) na korzystanie z aplikacji (warianty SILVER i GOLD).

Asystę techniczną

Instalacja, konfiguracja oraz serwis aplikacji e-nform na ustalonych warunkach SLA (czasy reakcji na zgłoszenie problemu).

Asystę rozwojową

Doskonalenie i rozbudowa funkcjonalności aplikacji w oparciu o analizy i testy własne zespołu E-nform oraz sugestie klientów.

Zapraszamy do korzystania z e-nform – aplikacji do efektywnej komunikacji i zarządzania informacjami istotnymi dla organizacji.

Cennik

wariant
Silver
Wariant ustandaryzowany, idealny dla mniejszych organizacji
najczęściej wybierany
wariant
Gold
Wariant ustandaryzowany, idealny dla większych organizacji
wariant
Platinum
Wariant dedykowany, idealny dla dużych, wymagających organizacji
Zgłoszenia
Wybór jednego z 2 gotowych zestawów typów zgłoszeń
Wybór poszczególnych typów zgłoszeń spośród gotowych zestawów
Zestaw zgłoszeń Problemy
Zestaw zgłoszeń Pomysły
Zestaw zgłoszeń Incydenty
Struktura organizacyjna instytucji w formularzu zgłoszenia
Tworzenie spersonalizowanych typów zgłoszeń
Dodawanie załączników z automatycznym usuwaniem metadanych
Rejestr zgłoszeń z sortowaniem i filtrowaniem
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Koordynacja
Filtrowanie zgłoszeń według struktury organizacyjnej
Powiązywanie zgłoszeń
Wsparcie obsługi danych osobowych i danych wrażliwych (anonimizacja)
Zlecenie wykonania ekspertyzy
Notyfikacje systemowe wspierające zarządzanie zgłoszeniami
Spersonalizowane notyfikacje dot. obsługi zgłoszeń
Konta koordynatorów i administracja
Maksymalna liczba koordynatorów w systemie
Nadawanie uprawnień koordynatorom do typów formularzy
Zarządzanie kontami koordynatorów i ekspertów
Zarządzanie panelem administracyjnym
Dostęp do historii obsługi zgłoszenia (audyt zgłoszenia)
Dostęp do zdarzeń w obrębie systemu (audyt)
Personalizacja
Dodanie własnego obowiązku informacyjnego (RODO)
Dodanie systemowych dokumentów widocznych dla użytkowników
Dodanie własnego logo
Dodanie własnego powitania i przesłania od kierownictwa firmy
Określenie własnych typów notyfikacji systemowych (powiadomienia) oraz walidacji i reguł w formularzach zgłoszeniowych
Bezpieczeństwo
Szyfrowane połączenie (SSL, HTTPS)
Szyfrowanie przechowywanych danych mocnymi algorytmami (AES-512)
Sprawdzanie załączników oprogramowaniem antywirusowym
Usuwanie metadanych z załączników
Wieloetapowe uwierzytelnianie
Asysta i wsparcie
Hosting standard (MS Azure)
Asysta techniczna i rozwojowa (w tym aktualizacje i dostosowanie aplikacji do zmieniających się wymogów prawa)
Asysta rozwojowa (priorytetowe uwzględnienie propozycji Klienta w rozwoju systemu)
Bieżące wsparcie w modyfikacji dostępnego zakresu konfiguracji
Instruktaż dla koordynatorów i administratora aplikacji z obsługi systemu
Instrukcje użytkownika dla zgłaszających oraz koordynatorów aplikacji
Inne
Raporty statystyczne
Raporty statystyczne uwzględniające strukturę organizacyjną
Aplikacja dostępna w wielu językach obcych
Możliwość dodania dodatkowych wersji językowych
Instalacja na serwerze Licencjobiorcy
Możliwość utworzenia ustandaryzowanych przestrzeni zgłoszeniowych dla wielu podmiotów z grupy kapitałowej, np. każda spółka może posiadać spersonalizowany interfejs zgłoszeniowy (np. logotypy, karty zgłoszeń z własną strukturą organizacyjną), a spółka nadrzędna może mieć dostęp do zgłoszeń wszystkich podległych spółek

Kanał zgłoszeniowy to nie wszystko!

Kanał zgłaszania nieprawidłowości to tylko jeden
z kilku fundamentów skutecznego systemu whistlebowingowego.

Nie pozostawiaj wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości przypadkowi lub samozwańczym “ekspertom”.
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc, by Twój system był skuteczny i przynosił korzyści Twojej organizacji.

  • Opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości (opis procesu zgłaszania i zarządzania zgłoszeniem) wraz z procedurą graficzną.

  • Przeprowadzenie analizy dokumentacji powiązanej wymagającej modyfikacji (system dla sygnalistów jest procesem, który oddziałowuje na inne procesy organizacji, które powinny to uwzględniać, szczególnie jeżeli są opisane w politykach, regulaminach, procedurach, etc.).

  • Opracowanie strategii komunikacji wraz z jej realizacją (zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznych działań komunikacyjnych dotyczących wdrażanego systemu dla interesariuszy wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych.

  • Przeprowadzenie profesjonalnych, interaktywnych szkoleń dla pracowników organizacji (szkolenia podstawowe dla pracowników i kadry menedżerskiej z zakresu idei i zasad wdrożonego systemu; szkolenia specjalistyczne dla operatorów systemu w zakresie taktyki prowadzenia rozmów, analizy informacji).

  • Przeprowadzenie DPIA systemu whistleblowingowego (E-nform standardowo dostarcza swoim klientom wyciąg z DPIA systemu e-nform, który powinien być istotnym elementem analizy całego systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji).

  • Przeprowadzenie badania poziomu bezpieczeństwa psychologicznego pracowników, diagnozującego między innymi poziom zaufania, w tym otwarcia się pracowników i managementu na wzajemny dialog.

  • Wsparcie/doradztwo w obsłudze zgłoszeń realizowane m.in. przez byłych, doświadczonych funkcjonariuszy organów ścigania i służb specjalnych (w tym certyfikowanych analityków śledczych), kontrolerów wewnętrznych, prawników.

Dołącz do dynamicznie powiększającej się społeczności klientów E-nform

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system dla sygnalistów może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top