Poznaj e-nform
whistleblowing system dla sygnalistów

nasz profesjonalny system do obsługi zgłoszeń sygnalistów (i nie tylko),
który jest efektem naszych wieloletnich prac rozwojowych oraz doświadczeń
we współpracy z wieloma wymagającymi klientami.

system sygnalista

Kluczowe cechy systemu dla sygnalistów

e-nform to zaawansowana aplikacja służąca do bezpiecznej, anonimowej i efektywnej komunikacji z pracownikami, kontrahentami, klientami. e-nform umożliwia przyjmowanie i efektywne zarządzanie informacjami istotnymi dla organizacji, w tym o nieprawidłowościach, incydentach, problemach, a także o pomysłach czy usprawnieniach.

Bezpieczeństwo zgłaszających

Platforma e-nform zapewnia poufność lub anonimowość osobom zgłaszającym. System dla sygnalistów m.in. nie gromadzi numerów IP urządzeń oraz czyści metadane z załączanych plików.

Bezpieczeństwo
informacji

Platforma e-nform dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Szyfrowane jest nie tylko połączenie zgłaszającego z aplikacją, ale również serwer aplikacji. Ponadto system dla sygnalistów każdego roku przechodzi zewnętrzne testy bezpieczeństwa.

Uniwersalność​

Platforma e-nform to aplikacja dla każdej organizacji bez względu na branżę, obszar czy zakres działania. Ponadto system dla sygnalistów umożliwia zarządzanie różnorodnymi informacjami istotnymi dla organizacji.

Rozwojowość

Platforma e-nform nastawiona jest na ciągły rozwój, uwzględniający zarówno wyniki własnych analiz jak i sugestie Klientów. Ponadto aplikacja uwzględnia zmieniające się otoczenie prawne i technologiczne!

Elastyczność

W zależności od wybranego wariantu platformy, niektóre ustawienia aplikacji można konfigurować zgodnie z potrzebami klienta (np. logo, powitania, dokumenty, elementy formularzy zgłoszeniowych). Ponadto, modele wdrożeniowe uwzględniają potrzeby i możliwości klientów.

Zgodność

Platforma e-nform jest zgodna nie tylko z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, ale także m.in. z wymogami RODO.

Intuicyjność

Platforma e-nform jest tak skonstruowana, aby jej obsługa była komfortowa zarówno dla osób zgłaszających jak i operatorów systemu dla sygnalistów i nie wymagała korzystania z instrukcji, które i tak są dostępne dla wszystkich użytkowników platformy.

Efektywność

zaprojektowane m.in. przez analityków systemowych i śledczych, rozbudowane funkcjonalności aplikacji, w tym liczne notyfikacje systemowe, wspierają koordynatorów/ operatorów systemu w efektywnym przetwarzaniu zgromadzanych w nim informacji.

Kluczowe cechy systemu zgłaszania nieprawidłowości

System dla sygnalistów e-nform jest systematycznie weryfikowany przez profesjonalny podmiot zewnętrzny m.in. w zakresie:

Nasza oferta - system do zgłaszania nieprawidłowości

e-nform to innowacyjny system obsługi zgłoszeń, które umożliwia bezpieczne, anonimowe i skuteczne prowadzenie dialogu z pracownikami, partnerami biznesowymi oraz klientami. Ta aplikacja jest zaprojektowana do odbierania i efektywnego zarządzania ważnymi dla organizacji informacjami, w tym danymi o nieprawidłowościach, zdarzeniach, problemach oraz sugestiach dotyczących potencjalnych ulepszeń czy innowacji.

Licencja bezterminowa

Oferujemy udzielenie odpłatnej, bezterminowej licencji niewyłącznej (licencja wieczysta) na korzystanie z systemu dla sygnalistów e-nform (wyłącznie wariant PLATINUM). Instalacja aplikacji odbywa się na serwerach wskazanych przez Klienta lub serwerach zarządzanych przez E-nform Sp. z o.o. (Microsoft Azure).
Klient może sam zarządzać informacjami pozyskiwanymi dzięki aplikacji e-nform lub powierzyć niniejszą czynność profesjonalnemu podmiotowi!

Licencja terminowa (abonament)

Oferujemy udzielenie odpłatnej, terminowej licencji niewyłącznej (abonament) na korzystanie z systemu do obsługi zgłoszeń nieprawidłowości. Instalacja aplikacji odbywa się na serwerach wskazanych przez Klienta (wariant Platinum) lub serwerach E-nform Sp. z o.o. (warianty ustandaryzowane SILVER i GOLD).
Klient może sam zarządzać informacjami pozyskiwanymi dzięki aplikacji e-nform lub powierzyć niniejszą czynność profesjonalnemu podmiotowi!

Asysta techniczna

Oferujemy asystę techniczną obejmującą instalację, konfigurację oraz serwis systemu do obsługi sygnalistów e-nform na ustalonych w umowie licencyjnej warunkach SLA (czasy reakcji na zgłoszenie problemu).

Asysta techniczna obejmuje również dostosowywanie aplikacji do aktualnych wymogów prawa.

Asysta rozwojowa

Oferujemy asystę rozwojową, w ramach której funkcjonalności systemu do zgłaszania nieprawidłowości są doskonalone lub rozbudowywane w oparciu o analizy i testy własne zespołu E-nform, jak również sugestie naszych Klientów.

Cennik

wariant
Silver
Wariant ustandaryzowany, idealny dla mniejszych organizacji
najczęściej wybierany
wariant
Gold
Wariant ustandaryzowany, idealny dla większych organizacji
wariant
Platinum
Wariant dedykowany, idealny dla dużych, wymagających organizacji
Zgłoszenia
Wybór jednego z 2 gotowych zestawów typów zgłoszeń
Wybór poszczególnych typów zgłoszeń spośród gotowych zestawów
Zestaw zgłoszeń Problemy
Zestaw zgłoszeń Pomysły
Zestaw zgłoszeń Incydenty
Struktura organizacyjna instytucji w formularzu zgłoszenia
Tworzenie spersonalizowanych typów zgłoszeń
Dodawanie załączników z automatycznym usuwaniem metadanych
Rejestr zgłoszeń z sortowaniem i filtrowaniem
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Koordynacja
Filtrowanie zgłoszeń według struktury organizacyjnej
Powiązywanie zgłoszeń
Wsparcie obsługi danych osobowych i danych wrażliwych (anonimizacja)
Zlecenie wykonania ekspertyzy
Notyfikacje systemowe wspierające zarządzanie zgłoszeniami
Spersonalizowane notyfikacje dot. obsługi zgłoszeń
Konta koordynatorów i administracja
Maksymalna liczba koordynatorów w systemie
Nadawanie uprawnień koordynatorom do typów formularzy
Zarządzanie kontami koordynatorów i ekspertów
Zarządzanie panelem administracyjnym
Dostęp do historii obsługi zgłoszenia (audyt zgłoszenia)
Dostęp do zdarzeń w obrębie systemu (audyt)
Personalizacja
Dodanie własnego obowiązku informacyjnego (RODO)
Dodanie systemowych dokumentów widocznych dla użytkowników
Dodanie własnego logo
Dodanie własnego powitania i przesłania od kierownictwa firmy
Określenie własnych typów notyfikacji systemowych (powiadomienia) oraz walidacji i reguł w formularzach zgłoszeniowych
Bezpieczeństwo
Szyfrowane połączenie (SSL, HTTPS)
Szyfrowanie przechowywanych danych mocnymi algorytmami (AES-512)
Sprawdzanie załączników oprogramowaniem antywirusowym
Usuwanie metadanych z załączników
Wieloetapowe uwierzytelnianie
Asysta i wsparcie
Hosting standard (MS Azure)
Asysta techniczna i rozwojowa (w tym aktualizacje i dostosowanie aplikacji do zmieniających się wymogów prawa)
Asysta rozwojowa (priorytetowe uwzględnienie propozycji Klienta w rozwoju systemu)
Bieżące wsparcie w modyfikacji dostępnego zakresu konfiguracji
Instruktaż dla koordynatorów i administratora aplikacji z obsługi systemu
Instrukcje użytkownika dla zgłaszających oraz koordynatorów aplikacji
Inne
Raporty statystyczne
Raporty statystyczne uwzględniające strukturę organizacyjną
Aplikacja dostępna w wielu językach obcych
Możliwość dodania dodatkowych wersji językowych
Instalacja na serwerze Licencjobiorcy
Możliwość utworzenia ustandaryzowanych przestrzeni zgłoszeniowych dla wielu podmiotów z grupy kapitałowej, np. każda spółka może posiadać spersonalizowany interfejs zgłoszeniowy (np. logotypy, karty zgłoszeń z własną strukturą organizacyjną), a spółka nadrzędna może mieć dostęp do zgłoszeń wszystkich podległych spółek

Kanał zgłoszeniowy to nie wszystko!

Kanał zgłaszania nieprawidłowości to tylko jeden
z kilku fundamentów skutecznego systemu whistlebowingowego.

Nie pozostawiaj wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości przypadkowi lub samozwańczym “ekspertom”.
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc, by Twój system był skuteczny i przynosił korzyści Twojej organizacji.

  • Opracowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości (opis procesu zgłaszania i zarządzania zgłoszeniem) wraz z procedurą graficzną.

  • Przeprowadzenie analizy dokumentacji powiązanej wymagającej modyfikacji (system dla sygnalistów jest procesem, który oddziałowuje na inne procesy organizacji, które powinny to uwzględniać, szczególnie jeżeli są opisane w politykach, regulaminach, procedurach, etc.).

  • Opracowanie strategii komunikacji wraz z jej realizacją (zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznych działań komunikacyjnych dotyczących wdrażanego systemu dla interesariuszy wewnętrznych i ewentualnie zewnętrznych.

  • Przeprowadzenie profesjonalnych, interaktywnych szkoleń dla pracowników organizacji (szkolenia podstawowe dla pracowników i kadry menedżerskiej z zakresu idei i zasad wdrożonego systemu; szkolenia specjalistyczne dla operatorów systemu w zakresie taktyki prowadzenia rozmów, analizy informacji).

  • Przeprowadzenie DPIA systemu whistleblowingowego (E-nform standardowo dostarcza swoim klientom wyciąg z DPIA systemu e-nform, który powinien być istotnym elementem analizy całego systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji).

  • Przeprowadzenie badania poziomu bezpieczeństwa psychologicznego pracowników, diagnozującego między innymi poziom zaufania, w tym otwarcia się pracowników i managementu na wzajemny dialog.

  • Wsparcie/doradztwo w obsłudze zgłoszeń realizowane m.in. przez byłych, doświadczonych funkcjonariuszy organów ścigania i służb specjalnych (w tym certyfikowanych analityków śledczych), kontrolerów wewnętrznych, prawników.

Dołącz do dynamicznie powiększającej się społeczności klientów E-nform

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system dla sygnalistów może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top