Klauzula informacyjna

Wszystko co musisz wiedzieć.

Kto jest administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, jest E-nform sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Laurowej 39, 03-197 Warszawa („E-nform”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną (za pośrednictwem formularza kontaktowego) oraz w celach marketingowych E-nform.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do E-nform z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów i usług własnych E-nform.

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a E-nform. E-nform może przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz E-nform (np. dostawca usług hostingowych, poczty elektronicznej). Ponadto E-nform może udostępnić Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa (np. prawnie uzasadnione żądanie organów ścigania). Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a E-nform, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z E-nform. Twoje dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w zakresie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz uprawnienia wobec E-nform w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych przez E-nform: personal.data@enform.pl
E-nform Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa.
Więcej informacji na temat przetwarzania przez E-nform danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top