Polityka Prywatności

Wszystko co musisz wiedzieć.

E-nform sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Laurowa 39, 03-197 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000684093, NIP 5783125860 („E-nform”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe (razem zwanych „Stroną internetową”).

Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez E-nform w związku z korzystaniem ze Strony internetowej.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Strony internetowej jest E-nform.

W E-nform powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: personal.data@enform.pl.

2. Zakres przetwarzanych danych

Gdy korzystają Państwo z naszej Strony internetowej przetwarzamy następujące Państwa metadane: typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, interfejs, strona internetowa, z której zostali Państwo do nas przekierowani, strony odwiedzane w witrynie, data, godzina, adres IP i ewentualnie następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz inne dane identyfikacyjne oraz dane podane w treści zapytania.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów Spółki będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymywania newslettera.

3. Cele, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

Poniższa tabela wskazuje cel, podstawę prawną i okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowych Zakres przetwarzanych danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych
Realizacja prawnie uzasadnionych interesów E-nform, w szczególności:
a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług E-nform,
b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przez E-nform roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, a w szczególności zapobiegania próbom nieautoryzowanego dostępu do informacji,
d) wysyłania ankiet mających na celu uzyskanie informacji o jakości świadczonych usług,
e) dla celów administracyjnych i statystycznych,
f) poprawy jakości (funkcjonalności) działania Strony internetowej.
dane posiadane przez E-nform w związku ze świadczeniem usług na rzecz osoby, której dane dotyczą
prawnie uzasadniony interes realizowany przez E-nform - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu E-nform, do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
Prowadzenie działań z zakresu marketingu i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie newsletteru, informacji o promocjach lub imprezach organizowanych przez E-nform
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji
dobrowolnie wyrażona zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
do momentu realizacji celu przez E-nform lub do momentu wycofania zgody
Udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie (poprzez e-mail, formularz kontaktowy)
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji, dane przekazane w formularzu kontaktowym, w prowadzonej korespondencji e-mail
prawnie uzasadniony interes realizowany przez E-nform, polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
do momentu zakończenia korespondencji w danej sprawie, a następnie przez okres 3 lat w celach archiwizacyjnych
Podjęcie przez E-nform niezbędnych działań związanych z realizacją składanych zamówień na wersję testową oprogramowania, w szczególności:
1.a) przetwarzanie, realizacja zamówień,
1.b) wysyłanie wiadomości e-mail oraz
1.c) kontakt w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji, wybrany wariant
1.a) przetwarzanie, realizacja zamówień,
1.b) wysyłanie wiadomości e-mail oraz
1.c) kontakt w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia.
wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
_
prawnie uzasadniony interes realizowany przez E-nform polegający na kontakcie z zamawiającym art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przez okres realizacji zamówienia, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń lub do upływu okresów przechowywania danych określonych w przepisach prawa (np. przepisach podatkowych)

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez E-nform danych osobowych będą:
a. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora (np. dostawca usług hostingowych, poczty elektronicznej);
b. podmioty wspierające Administratora w prowadzeniu Serwisu;
c. podmioty wspierające Administratora w wysyłce newsletterów zawierających treści marketingowe (dotyczące wyłącznie produktów Spółki);
d. organy administracji publicznej, organy ścigania (na uzasadniony wniosek).

5. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

6. Profilowanie

Serwisy korzystają z narzędzi umożliwiających personalizację informacji kierowanych do osób korzystających z Strony internetowej. Narzędzia te, wykorzystując informacje dotyczące korzystania z Strony internetowej przez użytkowników określają preferencje danego użytkownika. Pozwala nam to kierować komunikaty (zarówno na Stronie internetowej, jak i poza nią w pozostałych kanałach marketingowych oraz na innych stronach), które są ciekawe dla użytkownika lub odpowiadają jego upodobaniom. Dlatego – jeżeli użytkownik zaakceptuje stosowanie reklamowych plików cookies – stosujemy zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji tzw. profilowanie.

Zaznaczamy, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez użytkownika z oferowanych przez nas usług.

Mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do profilowania w niektórych okolicznościach, poprzez odpowiednie ustawienie plików cookies. Wskazujemy, że ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki cookies, jednakże można je łatwo zmienić w swojej wyszukiwarce (więcej o plikach cookies w Polityce cookies).

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych przez E-nform przysługuje Państwu:

1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
2) sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) przenoszenia danych osobowych (w tym zakresie masz prawo do otrzymania kopii powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również prawo żądania przekazania przez nas tych danych osobowych bez przeszkód innemu podmiotowi); lub
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać materiałów marketingowych bezpośrednio przez
e-mail, SMS/MMS lub telefon, mogą Państwo wycofać swoją zgodę, jak to opisano powyżej.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami pod adres e-mail: personal.data@enform.pl lub listownie na adres Administratora wskazany powyżej.

Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych

E-nform dokłada wszelkich starań, aby chronić Stronę internetową przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Wszystkie dane są szyfrowane na drodze między serwerem a komputerem osób odwiedzających Stronę internetową.

Serwisy E-nform mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.
E-nform nie odpowiada za politykę prywatności lub przetwarzania danych w ramach innych stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Stronie internetowej.

9. Zmiany Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, aby reagować na zmiany wymogów prawnych lub wewnętrznych. Powiadomimy Państwa o takich zmianach, w tym o dacie ich wejścia w życie, aktualizując datę ostatniej zmiany lub w inny sposób wymagany przez prawo.

___.___.2022 r.

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top