Produkty

Poznaj nasze aplikacje, które wspierają zarządzanie organizacją

e-nform whistleblowing system

To skuteczna, bezpieczna, anonimowa i zaawansowana funkcjonalnie platforma służąca do zgłaszania nieprawidłowości oraz do efektywnego zarządzania przekazanymi w tym zakresie informacjami.

Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do zakładki „System dla sygnalistów”

e-nvote voting system

To Instalowana na serwerach Licencjobiorcy lub Licencjodawcy autorska aplikacja webowa, umożliwiająca bezpieczne i skuteczne głosowanie w trybie jawnym lub anonimowym. Aplikacja może być wykorzystywana do podejmowania uchwał w trybie online na przykład przez członków zarządów lub rad nadzorczych.

e-nvote jest dla każdej organizacji, której celem jest:

  • efektywne i transparentne podejmowanie decyzji w formie kolegialnej

  • zapewnienie skutecznego procesu decyzyjnego bez względu na lokalizację osób decyzyjnych

  • spełnienie wymogów prawnych w zakresie zbiorowego oraz udokumentowanego podejmowania decyzji (np. wymogi KSH)

e-nform communication system

To dostosowywana do potrzeb informacyjnych danej organizacji wersja platformy e-nform, służąca do przyjmowania i efektywnego zarządzania różnego rodzaju informacjami istotnymi dla organizacji, w tym m.in. alertami, skargami czy reklamacjami.

Przykładem takiego systemu jest obsługiwana przez Fundację Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków platforma służąca do zgłaszania alertów związanych z podejrzeniem fałszowania leków w Polsce.

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top