• e-nform
  • Anonimowość a poufność w systemach whistleblowingowych.

Anonimowość a poufność w systemach whistleblowingowych.

23 lutego, 2021

blog:

Anonimowość a poufność w systemach whistleblowingowych.

Dyrektywa UE dot. ochrony sygnalistów nie podaje definicji poufności i anonimowości przez co powstaje wiele nieporozumień i zakłamań. Co więc oznaczają te dwa terminy?

Zgodnie z normą ISO 27000, poufność to „właściwość polegającą na tym, że informacja nie jest udostępniana ani ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom…”. Oznacza to, że dane informacje (np. dane osób zgłaszających oraz wskazanych w zgłoszeniach) są znane i dostępne upoważnionym osobom (np. operatorom systemu zgłoszeniowego), które obowiązane są do ich ochrony przed dostępem osób nieupoważnionych.

Większy problem stanowi znalezienie konkretnej definicji anonimowości. W tym przypadku posłużymy się definicją wycofanej polskiej normy PN-I-02000:2002: „zasada, z której wynika, że podmiot może wykorzystywać zasób lub usługę bez ujawniania swojej tożsamości”. Innymi słowy, anonimowość – w kontekście whistleblowingu – to brak identyfikacji tożsamości osoby.

Co do zasady Dyrektywa UE kładzie nacisk na POUFNOŚĆ sygnalistów oraz osób, których dotyczy zgłoszenie. W kwestii anonimowości, dyrektywa wskazuje, że państwa UE mogą decydować (z wyjątkami), czy będzie istniał obowiązek przyjmowania anonimowych zgłoszeń naruszeń i podejmowania w związku z nimi działań następczych.

Vector

autor

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

udostępnij

Czytaj także

E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE
5-powodów,-dla-których-warto-wdrożyć-system-zgłaszania-naruszeń-(system-whistleblowingowy)-przed-uchwaleniem-ustawy-o-ochronie-sygnalistów

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top