• e-nform
  • Elementy procedury whistleblowingowej.

Elementy procedury whistleblowingowej.

January 28, 2021

blog:

Elementy procedury whistleblowingowej.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości to istotny element systemu whistleblowingowego, bowiem opisuje cały proces zgłaszania naruszeń, określa ramy i zasady całego systemu oraz opisuje role poszczególnych jego uczestników. Inaczej mówiąc, jest to przewodnik dla każdego uczestnika systemu.

Procedura zgłoszeniowa powinna obejmować w szczególności:

1) zakres podmiotowy i przedmiotowy systemu zgłoszeniowego,

2) najistotniejsze definicje (jak dużo, to w załączniku)

3) opis procesu dokonywania zgłoszenia, w tym m.in.:

a) wskazanie kanałów komunikacji i sposobu zgłaszania;

b) opis zasad ochrony sygnalistów;

c) określenie nieakceptowalnych zachowań;

4) szczegółowy opis organizacji obsługi zgłoszeń, w tym:

a) obowiązki, uprawnienia, a nawet kompetencje operatorów systemu;

b) proces procedowania zgłoszenia obejmującego:

– poszczególne etapy zarządzania zgłoszeniem;

– terminy realizacji czynności,

– obowiązki uczestników procesu w tym kierownictwa,

– zasady raportowania.

5) zasady poufności danych, w tym przetwarzania danych osobowych,

6) konsekwencje naruszania zasad w tym dot. ochrony sygnalistów

7) wskazanie dokumentów powiązanych,

8) rejestr zgłoszeń,

9) procedura skrócona (1 strona) 

Vector

autor

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

udostępnij

Czytaj także

Na-Blog-Artykuł_Enform_Czy-i-w-jaki-sposób-zgłaszać-nieprawidłowości-w-organizacji
mapa_rafal_hryniewicz
sygnaliści-SEC
Strategie-SEC_sygnaliści

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top