• e-nform
  • Ochrona sygnalistów w służbach mundurowych tylko dla żołnierzy? Rozstrzygnie Stały Komitet Rady Ministrów.

Ochrona sygnalistów w służbach mundurowych tylko dla żołnierzy? Rozstrzygnie Stały Komitet Rady Ministrów.

31 maja, 2023

blog:

Ochrona sygnalistów w służbach mundurowych tylko dla żołnierzy? Rozstrzygnie Stały Komitet Rady Ministrów.

📢 Rząd rozważa wprowadzenie nowych regulacji do projektu ustawy, które mogą znacznie wpłynąć na ochronę sygnalistów. Najnowszy projekt trafił na Stały Komitet Rady Ministrów, gdzie zostaną podjęte decyzje w tej sprawie.

Jedną z najważniejszych zmian jest ograniczenie kręgu osób uprawnionych do zgłaszania nieprawidłowości. Funkcjonariusze służb mundurowych, jak np. policjanci i żołnierze zawodowi, zostali pierwotnie wykluczeni z ochrony. Jednak na wniosek Ministra Obrony Narodowej żołnierze ponownie zostali uwzględnieni w projekcie.

👉 Wciąż nie jest jednak jasne, jaki będzie ostateczny status funkcjonariuszy służb mundurowych z uwagi na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który chce usunięcia z projektu ustawy funkcjonariuszy Policji i służb. Decyzję w tej sprawie podejmie Stały Komitet Rady Ministrów.

Ale to nie koniec zmian.

Najnowsza wersja projektu precyzuje kwestie związane z wydawaniem zaświadczeń o byciu sygnalistą dla osób, które składają zewnętrzne zgłoszenia naruszeń prawa. Taki dokument potwierdza, że zgłaszający korzysta z ochrony przewidzianej w nowych przepisach. Według proponowanej zmiany zgłaszający, który chce otrzymać to zaświadczenie, musi złożyć oświadczenie (pod groźbą odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań), że informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia.

💡 Taka regulacja może skutecznie zniechęcić potencjalnych zgłaszających do ujawniania informacji o nieprawidłowościach poprzez zewnętrzne kanały.
Dodatkowo, wprowadzenie instrukcyjnego terminu 30 dni na przyznanie statusu sygnalisty może spowodować brak rzeczywistej ochrony dla zgłaszającego. Te zmiany mogą zagrozić zatem realizacji celów, jakie przyświecają implementacji unijnej dyrektywy w Polsce.

Najnowsza wersja projektu ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów wywołuje wiele kontrowersji i obaw. Czas pokaże, jakie decyzje podejmie Stały Komitet Rady Ministrów w odniesieniu do proponowanych zmian. Warto jednak pamiętać o zapewnieniu skutecznej ochrony sygnalistów, którzy odgrywają kluczową rolę w walce z nieprawidłowościami i nadużyciami również we wszystkich służbach mundurowych. Dlatego warto posiadać bezpieczny system zgłaszania nieprawidłowości.

Vector

autor

E-nform

udostępnij

Czytaj także

E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE
5-powodów,-dla-których-warto-wdrożyć-system-zgłaszania-naruszeń-(system-whistleblowingowy)-przed-uchwaleniem-ustawy-o-ochronie-sygnalistów

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top