• e-nform
  • Rola sygnalisty w firmie – historia Jana z działu finansowego 

Rola sygnalisty w firmie – historia Jana z działu finansowego 

15 lutego, 2024

blog:

Rola sygnalisty w firmie – historia Jana z działu finansowego 

Choć od jakiegoś czasu coraz częściej słyszymy o sygnalistach, to nadal wiedza na ten temat jest znikoma i budzi wiele niezrozumienia. Na przykładach różnych sytuacji postaramy się wyjaśnić kim są sygnaliści i jak istotną pełnią rolę w  organizacjach, zarówno sektora prywatnego jak i publicznego…

Historia Jana, pracownika działu finansowego.

W ostatnim czasie Jana coraz bardziej niepokoiło zachowanie jego koleżanki z pracy Agaty, która stała się nerwowa i zamknięta. Kiedy ją zastąpił w obowiązkach, w trakcie jej krótkiej nieobecności chorobowej, znalazł w dokumentacji Agaty co najmniej dwie zaakceptowane przez nią puste faktury kosztowe, wystawione przez firmę, w której pracował partner Agaty. Dotyczyły one usług doradczych, które nie zostały wykonane, czego Agata musiała być świadoma. Jan zdał sobie sprawę, że zachowanie jego koleżanki z pracy może naruszać nie tylko zasady etyczne obowiązujące w firmie, ale także przepisy prawa karnego i skarbowego. Konsekwencje prawne, finansowe i wizerunkowe kontynuacji takich działań lub braku reakcji na nie mogły być bardzo dotkliwe nie tylko dla całej firmy, ale także dla pracowników jego działu.

Jan wiedział, że nie może odwracać głowy od problemu i musi zareagować. Szkoda mu było Agaty, bo bardzo się lubili, ale zgłoszenie tej sytuacji było jedynym racjonalnym wyjściem. Jan przypomniał sobie także informacje z jednego ze szkoleń. Pracownik firmy, który wie o nieprawidłowościach i o nich nie informuje pracodawcy, może ponieść konsekwencje dyscyplinarne na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Jan postanowił przekazać swoje wątpliwości za pośrednictwem ustanowionego w firmie wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń. Dokładnie opisał swoje ustalenia i wskazał, gdzie należy szukać budzących zastrzeżenia dokumentów i informacji. Uznał, że taki sposób działania będzie najlepszy, gdyż daje firmie możliwość spokojnego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy przez kompetentne osoby, bez angażowania na tym etapie organów ściągania.

Dzięki tak uczciwym i odpowiedzialnym osobom jak Jan, którego można określić mianem, sygnalisty, organizacje mają szansę skutecznie ujawniać i przeciwdziałać nieprawidłowościom, utrzymywać i rozwijać etyczne standardy oraz budować zdrową kulturę organizacyjną wzmacniającą bezpieczeństwo środowiska pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o roli sygnalisty i jak przeciwdziałać nieprawidłowościom w firmie, zapraszamy na nowy cykl szkoleń E-nform i PCBC S.A. z obszaru Sygnaliści.

Zachęcamy również do sprawdzenia naszej aplikacji dla sygnalistów, która zapewnia możliwość bezpiecznego zgłaszania naruszeń.

Vector

autor

E-nform

udostępnij

Czytaj także

E-nform_blog_historie-sygnaliści_pcbcpsd
E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top