• e-nform
  • Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – kluczowe etapy procesu informowania. 

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – kluczowe etapy procesu informowania. 

April 15, 2021

blog:

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – kluczowe etapy procesu informowania. 

Przygotowany system zarządzania sygnalistami powinien opierać się na 3 zasadach: zaufania, bezstronności i ochrony.


Powinien wspierać wszystkie 4 etapy:
✔ otrzymywanie zgłoszeń o nieprawidłowościach – w jaki sposób przygotować i przekazać zgłoszenie,
✔ ocenę i selekcję zgłoszeń o nieprawidłowościach – określanie tu priorytetu, kompletności informacji i jej przydatności oraz ocenę ryzyka wystąpienia szkody dla sygnalisty i innych osób zaangażowanych,
✔ rozpatrywanie zgłoszeń o nadużyciach – bezstronne i terminowe dochodzenie (wyjaśnienie), a także stosowanie w ramach tego etapu środków ochrony dla sygnalistów i osób, których dotyczy zgłoszenie, także środków zapobiegających szkodom lub ograniczenie ich bądź naprawienie,
✔ zamykanie spraw dotyczących informowania o nieprawidłowościach – mechanizm kończenia dochodzeń (wyjaśnień) i formułowanie zaleceń oraz podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki postępowania.
 
Ponadto zapewnić należy kontynuację stosowanych środków ochrony sygnalisty i ich dalsze monitorowanie, a wyniki dochodzeń powinny być wykorzystane do sprawozdawczości, samo-uczenia się organizacji i stosowania innych środków zaradczych.

Vector

autor

E-nform

udostępnij

Czytaj także

Na-Blog-Artykuł_Enform_Czy-i-w-jaki-sposób-zgłaszać-nieprawidłowości-w-organizacji
mapa_rafal_hryniewicz
sygnaliści-SEC
Strategie-SEC_sygnaliści

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top