• e-nform
  • Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – nieprawidłowość.

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – nieprawidłowość.

5 marca, 2021

blog:

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – nieprawidłowość.

Norma #ISO37002 wprowadza pewne definicje pojęć, które pojawiają się w opisie rekomendacji i zaleceń.

Warto porównać te definicje z zakresem i definicjami zawartymi w dyrektywie o sygnalistach i na ile są one zbliżone.

Nieprawidłowość to działania lub zaniechania, które mogą wyrządzić szkodę. Jak podaje norma, mogą one obejmować:

– nieetyczne zachowanie,
– oszustwo,
– korupcję,
– naruszenie prawa (krajowego lub międzynarodowego),
– naruszenie kodeksu postępowania organizacji lub innego odpowiedniego kodeksu postępowania,
– rażące zaniedbanie,
– naruszenie polityki organizacyjnej,
– dyskryminację,
– zastraszanie,
– nękanie,
– nieautoryzowane wykorzystanie funduszy publicznych lub zasobów,
– nadużycie władzy,
– konflikt interesów,
– marnotrawstwo,
– niegospodarność,

ale także działania lub zaniechania powodujące szkody lub ryzyko szkody dla:

– praw człowieka,
– środowiska,
– zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,
– bezpieczeństwa pracy
– interesu publicznego.

Potencjalna szkoda (następstwo nieprawidłowości) może mieć miejsce w przeszłości, może mieć miejsce obecnie lub może zdarzyć się w przyszłości.

Vector

autor

E-nform

udostępnij

Czytaj także

E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE
5-powodów,-dla-których-warto-wdrożyć-system-zgłaszania-naruszeń-(system-whistleblowingowy)-przed-uchwaleniem-ustawy-o-ochronie-sygnalistów

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top