• e-nform
  • Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – rodzaje sygnalizowania nieprawidłowości. 

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – rodzaje sygnalizowania nieprawidłowości. 

18 marca, 2021

blog:

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt) – rodzaje sygnalizowania nieprawidłowości. 

Sygnalizowanie (nieprawidłowości) to zgłaszanie naruszeń przez sygnalistę, który ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że w momencie zgłaszania informacje te są prawdziwe. Takie zgłoszenie może być przekazane słownie, osobiście, na piśmie lub w formie elektronicznej lub cyfrowej.

Norma ISO37002 rozróżnia 3 rodzaje (możliwości sygnalizowania):

  • jawne informowanie o nieprawidłowościach – gdy sygnalista ujawnia informacje bez podejmowania działań w celu ukrycia swojej tożsamości, ani nie wymagając zachowania tożsamości w tajemnicy;
  • poufne sygnalizowanie nieprawidłowości – gdy tożsamość i wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować sygnalistę, są znane odbiorcy, ale nie są ujawniane bez zgody sygnalisty, chyba że wymagać tego będzie postępowanie określone przepisami prawa;
  • anonimowe informowanie o nieprawidłowościach – gdy sygnalista przekazuje informacje bez ujawniania swojej tożsamości.

Przypomnijmy, że Dyrektywa UE kładzie nacisk na poufność zarówno sygnalistów jak i osób, których dotyczy zgłoszenie. W odniesieniu do anonimowości, dyrektywa wskazuje, że państwa UE mogą decydować czy będzie istniał obowiązek przyjmowania anonimowych zgłoszeń nadużyć i podejmowania w związku z nimi działań następczych.

Vector

autor

E-nform

udostępnij

Czytaj także

E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE
5-powodów,-dla-których-warto-wdrożyć-system-zgłaszania-naruszeń-(system-whistleblowingowy)-przed-uchwaleniem-ustawy-o-ochronie-sygnalistów

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top