• e-nform
  • Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt).

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt).

19 lutego, 2021

blog:

Whistleblowing system według wymogów normy ISO 37002 (projekt).

Rozpoczynamy serię publikacji autorstwa Krzysztofa Kraka w celu przybliżenia treści projektu normy ISO 37002 Whistleblowing management systems. Norma ta zawierać będzie pomocne dla organizacji wskazówki dot. ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu whistleblowingowego.

Celem ustanowienia takiego systemu ma być:

1) zachęcanie i ułatwianie zgłaszania nieprawidłowości;

2) wspieranie i ochrona sygnalistów i innych zaangażowanych osób;

3) zapewnienie właściwego i terminowego rozpatrywania zgłoszonych nieprawidłowości;

4) poprawa kultury organizacyjnej, zarządzania i zapobiegania ewentualnym nadużyciom, nieprawidłowościom w organizacji czy niezgodnościom.

Korzyściami z wdrożenia normy mogą być:

1) umożliwienie organizacji jak najszybszego zidentyfikowania i rozwiązania problemu nadużyć;

2) pomoc w zapobieganiu lub minimalizowaniu utraty aktywów oraz pomocnictwu w odzyskaniu utraconych aktywów;

3) zapewnienie zgodności z politykami, procedurami i zobowiązaniami prawnymi i społecznymi;

4) przyciąganie i zatrzymywanie personelu zaangażowanego w wartości i kulturę organizacji;

5) wykazanie społeczeństwu, rynkom, organom regulacyjnym, właścicielom i innym zainteresowanym stronom zdrowych praktyk etycznego zarządzania.

Vector

autor

E-nform

udostępnij

Czytaj także

E-nform_blog_historie-sygnaliści_pcbcpsd
E-nform_skuteczny-system-dla-sygnalsitów
RAPORT-ACFE
na-blog-PCBC_HISTORIE

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top