• e-nform
  • Wybrane standardy i zalecenia dot. systemów dlasygnalistów

Wybrane standardy i zalecenia dot. systemów dlasygnalistów

October 17, 2019

blog:

Wybrane standardy i zalecenia dot. systemów dlasygnalistów

Przygotowaliśmy listę wybranych standardów i zaleceń dotyczących systemów dla sygnalistów. Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.

  • Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – opis istotnych elementów systemu sygnalizowania nieprawidłowości.
  • Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli w bankach (KNF) – Rekomendacje nr 15 i 25 zalecają wykorzystanie do identyfikacji ryzyka braku zgodności m.in. informacji pochodzących z anonimowego kanału powiadamiania o naruszeniach.
  • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (KNF) – zgodnie z § 6 Zasad wszyscy pracownicy powinni mieć możliwość korzystania z anonimowego kanału zgłaszania nadużyć (jeżeli taki wdrożono) bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.
  • Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – zawiera m.in. opis mechanizmów sygnalizacyjnych oraz zasad ochrony sygnalistów.
  • Standard Programu Etycznego (UN Global Compact) – wśród katalogu narzędzi i procesów zarządzania programem etycznym mowa jest o wdrożeniu procesowego, organizacyjnego i technicznego rozwiązania do zgłaszania nadużyć.
  • Międzynarodowa norma ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi –zalecenie budowy systemu zgłaszania przypadków korupcji jako jednego z kluczowych środków rozpoznania ryzyka. Norma wymienia wymogi jakie taki system powinien spełniać.
  • Międzynarodowa norma ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines – norma w trakcie opracowywania. Prace nad tym dokumentem opisującym standardy zarządzania systemem dla sygnalistów mają zakończyć się w 2021 roku.
Vector

autor

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu E-nform Sp. z o.o.

udostępnij

Czytaj także

Na-Blog-Artykuł_Enform_Czy-i-w-jaki-sposób-zgłaszać-nieprawidłowości-w-organizacji
mapa_rafal_hryniewicz
sygnaliści-SEC
Strategie-SEC_sygnaliści

Dołącz do grona naszych profesjonalnych Partnerów

Przekonaj się jak e-nform whistleblowing system może zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność Twojej organizacji w osiąganiu jej celów!

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego systemu lub naszych usług, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu!

Scroll to Top